67444478_2273951679387443_5312910618582319104_n

TOMORO × Alexandra Stan
“CASINO LIGHTS JAPAN TOUR 2019″
@WARP SHINJUKU